“Dom, v kotorom...” Dokumentaciya performansa Kirilla Kresta na otkrytii

Photo