Mladé kinetické umĕní v SSSR. A tradice Sovĕtské avangardy

Archival document