Problém techniky a mladé moskevské experimentující výtvarné umĕní

Archival document