Андрис Эглитис. Корни и пластик/ Andris Eglitis. Roots and plastic

Solo Show