Stolpovskaya Nadezhda

Person

Related archival documents17 entries